Tavoitteeni

Kaupunki on ihmistä varten

Päätin lähteä ehdolle, koska olen törmännyt sekä nykyisessä että edellisessä työssäni lähes päivittäin ihmisiin, jotka eivät tässä kaupungissa saa tarvitsemaansa apua. Olipa kyse sitten mielenterveys- tai päihdeongelmista, maahanmuuttajista tai muuten yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevista, heidän on tiedettävä oikeutensa tarkalleen, jotta he pystyisivät niiden puolesta taistelemaan. Kaikki eivät kuitenkaan ole perillä oikeuksistaan, tai heillä ei ole voimavaroja niiden toteuttamiseksi. Ihmisten kohtelu saa minut suuttumaan. Kuinka voidaan olettaa, että ihmiset pysyisivät osana yhteiskuntaa, mikäli heille ei anneta siihen riittävästi mahdollisuuksia, kuten hoitoa, koulutusta ja mielekästä tekemistä.

Ennaltaehkäiseviä toimia tarvitaan syrjäytymisen ja eriarvoistumiskehityksen välttämiseksi

On edullisempaa puuttua ongelmiin ennen kuin niitä tulee, varsinkin kouluterveydenhuollossa, sekä päihde- ja mielenterveystyössä. Palvelut on turvattava myös lähiöissä, ja ihmisillä on oltava oikeus yksilöllisiin ja tarpeellisiin palveluihin varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta, myös omalla kielellä. Maahanmuuttajien kotouttamista on tuettava, ja maahanmuuttajien suosimille asuinalueille on rakennetteva myös kantaväestöä houkuttelevia vetovoimatekijöitä.

Viihtyisä ja elävä keskusta

Keskustan saavutettavuutta parannetaan kehittämällä joukkoliikennettä, esimerkiksi bussikaistoja ja liikennevaloetuuksia ja rakentamalla raitiotie. Keskustan tulee olla turvallinen myös kävelijöille ja pyöräilijöille, pyörät on saatava pois autojen joukosta. Joukkoliikenteen pysäkkeineen tulee olla esteetöntä.

Vihreiden vaaliohjelmaan voit tutustua täälltä: http://www.turunvihreat.fi/index.php/kuntavaalit/vaaliohjelma